gia công bồn hút bụi công nghiệp hoặc hệ thống hút bụi công nghiệp là hệ thống có cấu tạo như máy hút bụi dân dụng nhưng ở dạng có kích thước lớn nhằm đảm bảo lọc sạch bụi bẩn bụi công nghiệp trong tổng thể nhà máy có diện tích vào trăm đến vài ngàn M2, hệ thống tới vài ngàn M3 không khí. Trong môi trường công nghiệp, hệ thống hút bụi có trách nhiệm gom bụi không làm ô nhiễm môi trường và xử lý triệt để các bụi được phân chia tỷ lệ hạt nhỏ hoăc hạt nano siêu nhỏ. để đảm bảo sức khỏe con người và bảo vệ nhà máy sạch sẽ trong an toàn môi trường làm việc. Quy trình hút bụi có van hút, ống dẫn , lọc bụi, bồn hút bụi, bồn chưa bụi, dàn ngưng, dàn xử lý bụi, dàn đọng lắng và đưa về khu xử lý tập trung. Thường các thiết bị xử lý bụi thấy được trong các nhà máy lớn với diện tích lớn, tối ưu hóa làm sạch không khí cho môi trường xung quanh.