Bộ lọc cho máy phát điện bao gồm lọc gió, lọc nước, lọc khí vào và khí thải, lọc nhiên liệu, lọc nhớt.

Thiết bị lọc vô cùng quan trọng với hệ thống, hệ thống tắc nghẽn dẫn đến hư các thiết bị bên trong, không có hệ thống lọc thì thiết bị không sử dụng được.

Trên thị trường có các dòng sản phẩm lọc như : Fleetguard, Donaldson, Main, Deutz, Caterpillar, Kohler, Doosan, JohnDeere, Mitsubishi…v..

Sản phẩm Fleetguard và Donaldson sử dụng hầu hết cho nhiều thiết bị động cơ vì dụ như Cummins khuyến cáo sử dụng  sản phẩm của Fleetguard chính hãng. sản phẩm cũng có rất nhiều hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng tuổi thọ đến hỏng hóc thiết bị nếu không sử dụng sản phẩm chính hãng.
Filter equipment is extremely important to the system, the system clogs leading to damage to the internal equipment, without a filter system, the device cannot be used.
On the market, there are filter product lines such as: Fleetguard, Donaldson, Main, Deutz, Caterpillar, Kohler, Doosan, JohnDeere, Mitsubishi…etc..
Fleetguard and Donaldson products are used in most engine equipment as Cummins for example recommends using genuine Fleetguard products. The product also has a lot of poor quality products that affect the life of the device if not using genuine products.


Xem tất cả 1 kết quả