Thiết bị cảnh báo bảo trì hoặc thiết bị cảnh báo về mức độ thiếu gió vào của động cơ diesel, nhằm hạn chế tối đa về việc thiếu gió gây hao nhiêu liệu và hỏng động cơ.


Xem tất cả 2 kết quả