Bảng vẽ thang máng cáp, tủ điện, Thang máng Cáp và tủ điện được thiết kế trên bảng vẽ Shop Drawing trước khi lên tới công trình, và được chỉnh sửa chi tiết sao cho khớp với xây dựng. Do vậy cần đòi hỏi của người sử dụng thang máng cáp chuyên nghành để đưa ra bảng vẽ tốt nhất. chính xác nhất cho công trình xây dựng.


Xem tất cả 8 kết quả